2/12

 

USNESENÍ

 

 

 

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

 

           konaného dne 29.2.2012   

        

                Č.2/2012

 

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký

 

1/02  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

 

2/02  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

 

3/02  ZO bere na vědomí hospodaření obce...

     

4/02  ZO schvaluje záruku ke kontokorentnímu účtu viz zápis.

      Pro: 4                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

 

5/02  ZO schvaluje výkup pozemků pod čekárnou.

      Pro:4                 Proti: 0           Zdržel se hlasování:

 

6/02  ZO schvaluježádost obezplatný převod pozemků od pozemkového fondu

Pro:4 Proti:0 Zdržel se hlasování:0

 

 

---------------------------------------                          ----------------------------------

Stanislav Šimon - místostarosta                           Petr Hejduk - starosta