04/12

       USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

           konaného dne 05.08.2012         

                Č.4/2012

 

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, Vl. Pešek

1/04  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/04  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/04  Volba a odsouhlasení členů kontrolního výboru - Vl. Pešek, D. Sochocká

      Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0                                                 

4/04  Volba a odsouhlasení členů finančního  výboru - D.Hejduková, A.Křivohlavá

Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/04  ZO bere na vědomí dotaci od KÚ Vysočina - 30.000,- Kč.

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

6/04  ZO schvaluje odhlášení týdeníku Cesta Vrchovinou

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

7/04  ZO projednalo doplatek za dodávku plynu - 9.554,22 Kč 

8/04  ZO schvaluje platbu pro OPS Podhůří Železných hor Cesta poznání - dar 10.861,- Kč

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

9/04  ZO schvaluje odměnu na zhotovení zvonice - 4.000,- Kč

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

10/04 ZO projednalo organizaci  konání Čečkovského víceboje - 1.9.2012