04/2013

 USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

Č.4/2013

 

konaného dne 14.8.2013

 

Přítomni zastupitelé: P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, V. Pešek

1/04 ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

2/04 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/04 ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/04 ZO schvaluje nákup nové travní sekačky- cena 8000,-Kč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

5/04 ZO schvaluje kalkulaci vody na rok 2013. Cena m3 – 8,14 Kč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

6/04 ZO schvaluje zrušení poplatku za KO pro p. XXXXXX na rok 2013.

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 2

7/04 ZO schvaluje zřízení věcného břemene – plynová přípojka u domu č.p. 17.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

8/04 ZO schvaluje inventarizaci pohledávek a závazků k 31.12.2012 – Podhůří

Železných hor.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

9/04 ZOschvaluje nákup mrazáku do obchodu se smíšeným zbožím v hodnotě

1500 Kč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

 

ZO projednalo – Opravu čekárny

- Stavbu bioplynky ZD Maleč

- Podoubravský víceboj

- Opravu veřejného osvětlení