04/2014

USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 27.8.2014

Č.4/2014

Přítomni zastupitelé: P. Hejduk, S. Šimon, M. Krátký, V. Pešek . M. Beranová

1/04 ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

2/04 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/04 ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/04 ZO schvaluje rozpočtovou změnu – 25 000,- Kč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

5/04 ZO schvaluje podnájem pozemků pro ZD Maleč.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

6/04 ZO projednalo – Kalendáře na rok 2015

- Podoubravský víceboj

- Dosypání okrajů obecní cesty

 

 

--------------------------------------- --- -------------------------

Stanislav Šimon - místostarosta Petr Hejduk - starosta


=