06/12

USNESENÍ

zjednání Zastupitelstva obce Čečkovice

           konaného dne 31.10.2012         

                Č.6/2012

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Krátký, L. Pešek

1/06  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/06  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/06  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/06  ZO schvaluje nové směrnice pro obec.

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

5/06  ZO schvaluje zproštění poplatku za komunální odpad p. xxxxxxxxxxx.

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

6/06  ZO schvaluje inventuru obecního majetku na 31.12.2012 + členy a předsedu komise.

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

 7/06  ZO schvaluje uzavření nové smlouvy na pojištění obecního majetku.

      Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

 8/06  ZO projednalo – vyřešit nezaplacené poplatky za KO

                  -problémy s vodou v korytě Stírky

                             

-