08/12

         USNESENÍ

zjednání Zastupitelstva obce Čečkovice

           konaného dne 29.12.2012        

                Č.8/2012

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, L. Pešek

1/08  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/08  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/08  ZO bere na vědomí hospodaření obce.                                               

4/08  ZO schvaluje rozpočet na rok 2013.

Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/08  ZO schvaluje zvýšení odměn zastupitelů.

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

6/08  ZO schvaluje prodloužení pracovní smlouvy s hospodářkou pí. xxxxxxxx.

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

7/08  ZO projednalo – oprava veřejného osvětlení

                 - opravu vývěsky u čekárny