1/11

         USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 26.1.2011                

                 Č.1/2011

 

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, ing. Pešek

1/01  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/01  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/01  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/01  ZO schvaluje žádost na obnovu vesnice v celkové částce 140 000Kč.

      Dotace 84 000 Kč , vlastní zdroje 56 000Kč.

Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/01  ZO schvaluje vyřazení věcí při inventuře za 7 073 Kč.

Pro: 5                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

6/01  ZO schvaluje p. Šimona Stanislava zástupcem v MAS Podhůří Železných hor.

Pro: 5                 Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

7/01  ZO schvaluje od r. 2012 odebírat sbírky zákonů na CD.

Pro: 4            Proti: 1                Zdržel se hlasování: 0

8/01  ZO schvaluje kronikářku obce pí. Skřivanovou H.

Pro: 5               Proti: 0                Zdržel se hlasování: 0

9/01  ZO zamíta finanční příspěvek včelařům.

      Pro: 0               Proti: 5                Zdržel se hlasování:

10/01 ZO bere na vědomí rozdělení finančních prostředků na jednotlivé akce viz zápis.