1/12

 

Usnesení

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 1.5.2012 v 18.00 hod.

 

Zastupitelstvo obce:

1) složilo slib a podpisem potvrdilo složení slibu

 

2) stanovilo:

                a) ověřovatele a zapisovatelku

                b) způsob volby starosty a místostarosty - veřejně

                c) jednoho místostarostu

                d) výkon funkce starosty a místostarosty jako neuvolněný

 

3) zvolilo starostu a místostarostu:

                a) starosta obce: Petr Hejduk

                b) místostarosta obce:  Stanislav Šimon

 

4) zvolilo předsedu finančního a kontrolního výboru:

                a) finanční výbor: Martin Krátký

                b) kontrolní výbor: Martina Beranová

 

5) rozhodlo o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů

     zastupitelstva ve výši odměn zastupitelstva dle rozpočtu roku 2011, rozhodný den

     1. výplaty je 1.5.2012