2/11

   

          USNESENÍ

 z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 2.3.2011

                   Č.2/2011

 

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, ing. Pešek V.

1/02  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/02  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/02  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/02  ZO schvaluje finanční výsledek obce za rok 2010 – viz příloha.

Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/02  ZO schvaluje rozdělení finančních prostředků na jednotlivé akce.

Pro: 5                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

6/02  ZO schvaluje příspěvek ZŠ Maleč na lyžařský výcvik v hodnotě 800Kč.

Pro: 5                 Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

7/02  ZO schvaluje obecní vyhlášku o odpadech.

Pro: 4            Proti: 1                Zdržel se hlasování: 0

8/02  ZO schvaluje obecní vyhlášku o psech.

Pro: 5               Proti: 0                Zdržel se hlasování: 0

9/02  ZO bere na vědomí stížnost p. xxxxxxxxxxx  na volně pobíhající psy.

10/02 ZO bere na vědomí zprávu Svazku obcí Podoubraví.

11/02ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na sekání trávy u silnice.

      Pro: 5               Proti: 0                Zdržel se hlasování: 0

12/02 ZO schvaluje nákup dubového špalku – cena 1 000 Kč.

      Pro: 5               Proti: 0                Zdržel se hlasování:

                                                                                                                 

  13/02 ZO bere na vědomí  -   výběr sloupu veřejného osvětlení.

  • seznámení s platbou ZŠ Maleč 64 279 Kč

  • oslovení stavebních firem na úpravu okolí stírky