2/12

                      USNESENÍ

zjednání Zastupitelstva obce Čečkovice

                                                              konaného dne 13.5.2012     

      

                Č.2/2012

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, L. Pešek

1/02  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/02  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

3/02  ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012.

      Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0                                                  

4/02  ZO schvaluje příspěvek ZŠ Maleč ve výši 17000 Kč.

Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/02  ZO bere na vědomí výsledek auditu za rok 2011

6/02  ZO schvaluje kalkulaci vody na rok 2012 1m3 -7,64Kč

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

7/02  ZO schvaluje p. Peška na sekání obecních pozemků.     

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

8/02  ZO schvaluje zvýšení limitu peněz v obecní pokladně.

Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

9/02  ZO schvaluje cenovou nabídku M-silnice

      Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

10/02 ZO projednalo uspřádání Podoubravského výceboje 1.9.2012

       Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

11/02 ZO projednalo a zajistilo zůsob odstranění závad zjištěných auditem za rok 2011

       Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0