2/2014

         USNESENÍ

zjednání Zastupitelstva obce Čečkovice

            konaného dne  7.5.2014               

                 Č.2/2014

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, V. Pešek

1/02  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/02  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/02  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/02  ZO schvaluje příspěvek 405 Kč pro SVOP.

Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/02  ZO schvaluje dodatek ke smlouvě EKO-KOM.

Pro: 5                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

6/02  ZO projednalo – Nákup betonových dlaždic ke stírce.

                 - Umístění sochy patrona obce.