2/2016

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Čečkovice č. 2/2016

dne 2.3.2016

 

Přítomni: P.Hejduk, V.pešek, S.Šimon, M.Beranová ,

Omluveni: M.Krátký

1. ZO schvaluje navržený program