3/11

           USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 14.4.2011

                   Č.3/2011

 

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, ing. Pešek V.

1/03  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/03  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/03  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/03  ZO schvaluje nákup dopravních značek.

Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/03  ZO schvaluje nákup knih pro významné události a výročí

Pro: 5                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

6/03  ZO schvaluje zaměření obecních pozemků 6/1 a 6/2

Pro: 5                 Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

7/03  ZO bere na vědomí upozornění na volný pohyb zvířat po obci.

8/03  ZO bere na vědomí cenové nabídky na opravu zábradlí.

9/03  ZO schvaluje opravu obecní cesty k xxxxxxxxxxx

      Pro: 5                 Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

10/03 ZO schvaluje platbu za prohrnování sněhu.

      Pro: 5                 Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

11/03ZO schvaluje výhled rozpočtu na r. 2012-2015.

      Pro: 5               Proti: 0                Zdržel se hlasování: 0

12/03 ZO schvaluje rozpočtové změny, viz zápis.

      Pro: 5               Proti: 0                Zdržel se hlasování:

     ZO schvaluje použití dotace na sčítání lidí, viz zápis.

      Pro: 5               Proti: 0                Zdržel se hlasování: 0

     ZO schvaluje smlouvu s MÚ Chotěboř na spisovou službu.  

     Pro: 5               Proti: 0                Zdržel se hlasování: 0

     ZO bere na vědomí konání auditu 18.4.2011

13/03 ZO bere na vědomí   - socha patrona obce –dohodnout podmínky výroby.

                                          -zvonice  -sehnat vhodný strom.