4/11

         

          USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 26.5.2011

                   Č.4/2011

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký, ing. Pešek V.

1/04  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/04  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/04  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/04  ZO schvaluje smlouvu s MÚ Chotěboř na evidenci obyvatel.

Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/04  ZO schvaluje nákup diktafonu.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

6/04  ZO schvaluje opravu zábradlí.

Pro: 5                 Proti: 0         Zdržel se hlasování: 0

7/04  ZO schvaluje žádost o provedení auditu.

      Pro: 5                 Proti: 0         Zdržel se hlasování: 0

8/04  ZO bere na vědomí kontrolu odpadu OÚ, popř. provést opravu.

9/04  ZO bere na vědomí cenovou nabídku na sochu patrona obce.                                

10/04 ZO schvaluje příspěvek na dětský den.  

      Pro: 5                 Proti: 0         Zdržel se hlasování: 0

11/04ZO schvaluje rozpočtové změny, viz zápis.

      Pro: 5               Proti: 0            Zdržel se hlasování: 0

12/04 ZO schvaluje výsledek auditu.

     Pro: 5               Proti: 0             Zdržel se hlasování:

13/04 ZO schvaluje zakládací smlouvu O.P.S. podhůří Železných hor.  

     Pro: 5               Proti: 0             Zdržel se hlasování: 0

14/04 ZO bere na vědomí – dokoupit drobný materiál na osvětlení

                                        - cenovénabídky na opravu stírky