5/11

          USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 22.6.2011

                   Č.5/2011

 

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. , ing. Pešek V.

Omluven: Krátký M.

1/05  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/05  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/05  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/05  ZO schvaluje audit obcí Podoubraví.

Pro: 4               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/05  ZO schvaluje smlouvu s p. xxxxxxxxx na sekání trávy na obecních pozemcích.

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

6/05  ZO schvaluje cenovou nabídku p. xxxxxxx na opravu okolí stírky.

Pro: 4                 Proti: 0         Zdržel se hlasování: 0

7/05  ZO bere na vědomí výrobu sochy patrona obce.

8/05  ZO schvaluje pokutu za audit.

      Pro: 4                 Proti: 0         Zdržel se hlasování: 0

9/05  ZO schvaluje nekoupit letecký snímek obce za 3 800 Kč.

      Pro: 4                 Proti: 0         Zdržel se hlasování: 0

 

10/05 ZO schvaluje uzavřít smlouvu s SDH a poskytnout příspěvek na r.2011, viz zápis.

      Pro: 3                 Proti: 0         Zdržel se hlasování: 1

11/05ZO schvaluje platbu faktur, viz zápis.                                                 

      Pro: 4               Proti: 0            Zdržel se hlasování: 0

12/05 ZO bere na vědomí posudek na p. xxxxxx  pro Okresní soud v H. Brodě.

          ZO bere na vědomí seznámení s e-pusou-seznam orgánů veřejné moci.