6/11

          USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 19.9.2011

                 Č.6/2011

 

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. ing. Pešek, M. Krátký

1/06  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/06  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/06  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/06  ZO schvaluje kalkulaci vody.

Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/06  ZO schvaluje navrhovanou zonaci CHKO-Železné hory

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

6/06  ZO bere na vědomí stížnost p. xxxxxxxx na volný pohyb psů.

7/06  ZO schvaluje smlouvu s MÚ Chotěboř na RUIAN.

      Pro: 4                 Proti: 1         Zdržel se hlasování: 0

8/06  ZO schvaluje rozpočtové změny, viz zápis.

      Pro: 5                 Proti: 0         Zdržel se hlasování: 0

9/06  ZO bere na vědomí roční vyúčtování za plyn a el. proud

10/06 ZO projednalo – výběrové řízení na funkci hospodářky

  •  sekání obecních pozemků
  •  sochu patrona obce
  •  odběr vody ze stírky
  •  vítězství zastupitelů v soutěži obcí Podoubraví
  •  opravu kanalizace
  •  žádost p. Krátkého na výměnu osvětlení