7/11

          USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 12.10.2011

                 Č.7/2011

 

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. ing. Pešek, M. Krátký

1/07  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 5                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/07  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/07  ZO schvaluje změnu rozpočtového opatření.

          Pro: 5               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

4/07  ZO schvaluje novou hospodářku obce.

Pro: 4               Proti: 1           Zdržel se hlasování: 0

5/07  ZO projednalo – opravu veřejného osvětlení

  • nákup náhradních žárovek veřejného osvětlení
  • nákup kalendářů pro občany