8/11

          USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 9.11.2011

                 Č.8/2011

 

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M.

Omluven: M. Krátký

1/08  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 3                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/08  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/08  ZO bere na vědomí rezignaci p. xxxxxxxx na funkci zastupitele OU.  

4/08  ZO schvaluje OÚ Maleč na odklízení sněhu.

Pro: 3               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/08  ZO projednalo žádost o dotaci u Podhůří Železných hor.

6/08  ZO schvaluje zrušení účtu u KB.

      Pro: 3               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

7/08  ZO schvaluje nákup klady na zvonici.

      Pro: 3               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

8/08  ZO projednalo – finanční a kontrolní výbor provede kontrolu do 30.11.2011

                  -návrh na výměnu pozemku s pí. xxxxxxxxxx