9/11

         USNESENÍ

z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 18.12.2011           

                Č.9/2011

 

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová, M. Krátký

1/09  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 4                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/09  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/09  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/09  ZO schvaluje nákup programů na počítač v hodnotě 6000 Kč.

Pro: 4               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/09  ZO schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s MÚ Chotěboř.

Pro: 4                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

6/09  ZO schvaluje příspěvek 9855 Kč na akci OPS-Železné hory-Stezka poznání.

Pro:3                 Proti: 1           Zdržel se hlasování: 0

7/09  ZO schvaluje plat hospodářky, viz zápis.

Pro: 3            Proti: 1                Zdržel se hlasování: 0

8/09  ZO schvaluje výrobu kotevního držáku zvonice p. Šimonem.

Cena materiálu + práce 5000 Kč.

Pro: 4               Proti: 0                Zdržel se hlasování: 0

9/09 ZO ustanovuje konání inventur majetku OU na 31.12.2011 od 08.00 hodin

10/09  ZO bere na vědomí konání veřejné schůze 27.1.2012