Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1314 podle zápisku Stezka Liběcká. Podle zápisů vilémovského kláštera datovaného rokem 1542 jí dodával význam jen poplužní dvůr, který byl nejprve majetkem vilémovského kláštera a později Ronovského panství.

Jméno vesnice není bez zajímavosti, po dlouhá staletí je v názvu ukryto jméno zřejmě prvního majitele (CZECZEK) - ves lidí Čečkových. V roce 1930 zde bylo 36 čísel popisných, 175 obyvatel pracujících převážně v zemědělství na celkové výměře 242 ha. Od roku 1990 je obec samostatná, v současnosti  zde  trvale  žije 79 obyvatel .