Informace pro občany

 

 

________________________________________________________

 

 

OZNÁMENÍ

 

Dle vyhlášky č. 2/ 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů žádáme občany o uhrazení poplatku za r. 2020 do 31.07.2020 .

 

 

Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Čečkovice

 

 

400,- Kč ..............................osoba od 15 let do 79 let

200,- Kč ..............................osoba mladší 15 let

200,- Kč ..............................osoba starší 80 let

 

 

Osoba/y, která vlastní na území obce stavbu sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena

žádná fyzická osoba k trvalému pobytu:

 

 

500,- Kč.................................za nemovitost

 

 

Společně s poplatky za odpady žádáme majitele psů o uhrazení ročního poplatku

 

 

80,- Kč....................................1. pes

100,- Kč ................................... 2. a každý další pes

 

 

 Poplatek je možné uhradit:

-  na obecním úřadu během úředních hodin, vždy ve středu od 19 do 20 hodin   

- po tel. dohodě - M.Vidourková, tel 731404822

- na účet obce:  1471470329/0800 - pro identifikaci platby uvádějte číslo popisné, případně jméno

 


 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vaše e-maily!

 Pro odesílání různých informací pro Vás  Vás prosíme o zaslání Vašeho e-mailu (samozřejmě nemusíte ho zaslat).

 Jedná se o naší povinnost Vás informovat v případě živelných událostí, požárů apod.

 Zároveň Vám můžeme zasílat nějaké zajímavé nabídky, které chodí na náš e-mail (kulturní , sportovní   pořady, 

 ostatní internetové nabídky).    

 

 

Protikorupční  linka - Ministerstvo vnitra

 

/admin/userfiles/files/letak_199.pdf