Pozvánka na zastupitelstvo obce Čečkovice

                       POZVÁNKA

 

Na zasedání zastupitelstva obce Čečkovice, které se koná dne 26.02.2020 od  20 hodin na obecním úřadu Čečkovice.

 

1. Zahájení + schválení programu

2. Kontrola plnění usnesení

3 stav účtů

4. Příspěvek pro ZŠ Maleč

5 webové stránky obce

6. Diskuse

 

 

 

Čečkovice 19.02.2020

 

   Petr Hejduk

starosta