Pozvánka na zastupitelstvo obce Čečkovice

                       POZVÁNKA

 

Na zasedání zastupitelstva obce Čečkovice, které se koná dne 10.2.2019 od  19 hodin na obecním úřadu Čečkovice.

 

1. Zahájení + schválení programu

2. Kontrola plnění usnesení

3 Schválení nový člen SVOP

4. Diskuse

 

 

 

Čečkovice 1.2.2019

 

   Petr Hejduk

starosta