Usnesení 1/2017

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce dne 15.2.2017

 

č.1/2014

 

Přítomni: P.Hejduk, V.Pešek, M.Beranová, S.šimon

 

1/01 ZO schvaluje navržený program

Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0

 

2/01 ZO bere navědomí plnění usnesení z minulého jednání

 

3/01 ZO bere na vědomí hospodaření obce

 

4/01 ZO svhvaluje nákup kontejneru na bio odpad za 67.000,-  Kč bez DPH

 

Pro: 4  Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

5/01 ZO schvaluje nákup EET pokladny do místního obchodu - 10.000,- Kč

 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel sehlasování: 0

 

6/01 ZO schvaluje příspěvek na lyžařský výcvik pro ZŠ Maleč - 600,- Kč

 

Pro: 4  Proti: 0 Zddržel se hlasování: 0

 

7/01 ZO projednalo nájem pozemků od ZD Maleč a ZD Nová Ves

 

 

Vladimír Pešek - místostarosta             Petr Hejduk - starosta