01/2014

         USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice

            konaného dne 23.3.2014                

                 Č.1/2014

Přítomni zastupitelé:  P. Hejduk, S. Šimon, M. Beranová

1/01  ZO schvaluje navržený program.

Pro: 3                Proti: 0          Zdržel se hlasování: 0

2/01  ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání.

3/01  ZO bere na vědomí hospodaření obce.

4/01  ZO schvaluje odebírání týdeníku Cesta Vysočiny.                              

Pro: 3               Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

5/01  ZO schvaluje uzávěrku za rok 2013.

Pro: 3                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 0

6/01  ZO schvaluje záruku ke kontokorentnímu účtu 1000,- Kč (Podhůří Železných hor).

     Pro: 3                Proti: 0           Zdržel se hlasování: 2            

ZO projednalo – Sochu patrona obce.

           - Oslavy obce.