Usnesení 2/2017

 

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Čečkovice dne 19.04.2017

 

č.2/2017

 

Přítomni zastupitelé: P.Hejduk, M.Krátký, V. Pešek. M.Beranová, S.Šimon

 

1/02 ZO schvaluje navržený program:

pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

2/02 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání

 

3/02 ZO bere na vědomí hospodaření obce

 

4/02 ZO schvaluje rozočtovou změnu č. 1

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

5/02 ZO shcvaluje rozpočtovou změnu č. 2

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

6/02 ZO schvaluje kalkulaci vody na rok 2017

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

7/02 ZO schvaluje zhotovení energentického šíttku budovy OU

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se halsování: 0

 

8/02 ZO schvaluje žádost o povolení vjezdu na pozemek 41/03

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hĺasován: 0

 

9/02 ZO schvaluje dohody o provedení práce na sekání obecních pozemků

 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

10/02 ZO projednalo dotaci na POV - bude projednání na dalším zastupitelstvu

 

 

Vladimír Pešek - místostarosta                       Petr Hejduk - starosta