Usnesení 6/2017

Usnesení z jednání obce Čečkovice ze dne 06.12.2017

 

č. 6/2017

 

Pířtomni: P.Hejduk, V.Pešek, M.Beranová, S. Šimon

Omluveni: M.Krátký

 

1/06 ZO schválilo navržený program

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

2/06 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání

 

3/06 ZO bere na vědomí hospodaření obce

 

4/06

 

 

 

Vladimír Pešek                                   Petr Hejduk

místostarosta                                     Starosta