Usnesení 7/2017

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Čečkovice ze dne 30.12.2017

 

č. 7/2017

 

Přítomni: P.Hejduk, V.Pešek, M.Beranová, S. Šimon

Omluveni: : M.Krátký

 

1/07 ZO shvaluje navržený program

Pro: 4 Proti. 0 Zdržel se hlasování: 0

 

2/07 ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého jednání

 

3/07 ZO bere na vědomí hospodaření obce

 

4/07 ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2018 - 915.800,- Kč

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

5/07 ZO schvaluje dodatek č. 3 a č. 18 s AVE Vysočina

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

6/07  ZO schvaluje dodatek smlouvy č. 5 s ARRIVA Východní Čechy

Pro: 4 Proti: 0  Zdržel se hlasování: 0

 

7/07 ZO schvaluje plán rozvoje sportu obce Čečkovice

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

8/07 schvaluje rozpočtové opatření č. 7 POV - 120.000 Kč

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

 

9/07 ZO shvaluje nákup notebooku

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

 

Vladimír Pešek                               Petr Hejduk

místostarosta                                  starosta