Usnesení OZ - nové zastupitelstvo 28.10.

Usnesení z sustavujícího zasedání obce Čečkovice

konaného dne 28.10.2018

 

Zastupitelstvo obce:

1. Složilo slib a podpisem potvrdilo složení slibu

2. Stanovilo: a) Ověřovatele a zapisovatelku

                    b) jednoho místostarostu

                    c) výkon funkce starosty a místostarosty jako neuvolnění

3. Zvolilo starostu a místostarostu: a) Starosta obce" Petr Hejduk

                                                     b) Místostarosta obce: Vladimír Pešek

4. Zvolilo předsedu finančního a kontrolního výboru: a) Finanční výbor: Stanislav Šimon

                                                                               b) Kontrolní výbor: Martina Beranová

5. Zvolilo členy kontrolního a finančního výboru: a) Finančního výboru: Dagmar Hejduková a Alena Křivohlavá

                                                                         b) Kontrolního výboru: Dana Sochocká a Jana Krátká

6. Rozhodlo o měsíčních odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva ve výši odměn zastupitelstva dle rozpočtu roku 2018, rozhodný den výplaty je 28.10.2018.

 

 

Vladimír Pešek                                                                        Petr Hejduk

Místostarosta                                                                          Starosta