Usnesení z ustavující schůze zastupitelstva obce

Usnesení

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečkovice

konaného dne 6. 11. 2014 v 18. hod

 

Zastupitelstvo obce:

 1. Složilo slib a podpisem potvrdilo složení slibu

 

 1. Stanovilo:
  1. Ověřovatele a zapisovatelku
  2. Způsob volby starosty a místostarosty – veřejně
  3. Jednoho místostarostu
  4. Výkon funkce starosty a místostarosty jako neuvolněný

 

 1. Zvolilo starostu a místostarostu:
  1. Starosta obce: Petr Hejduk
  2. Místostarosta obce: Vladimír Pešek

 

 1. Zvolilo předsedu finančního a kontrolního výboru:
  1. Finanční výbor: Stanislav Šimon
  2. Kontrolní výbor: Martina Beranová

 

 1. Rozhodlo o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ve výši odměn zastupitelstva dle rozpočtu roku 2014, rozhodný den 1. výplaty je 6. 11. 2014

 

 

 

starosta: ……………………………………                                                            místostarosta: …………………………………                     Petr Hejduk                                                                                                                 Vladimír Pešek